Make your own free website on Tripod.com
 button ontstaon (24K) Button Repertoire (24K) Button fotomap (24K) button carnavalslinks (24K) button stuur email (25K)


 

Lidmaatsjap

                   Lidmaatsjap              

Leje zeen lid van 11 november toet 11 november volgend jaor.

De konterbuussie is gerelateerd aan de tied det veer nog eine gölje hadde.

Leje móste dan fl. 11,11 betale.

Auch veer zeen mit de tied mit mótte gaon en höbbe dit bedraag aafgerondj nao 5 euro per mondj.

 

Boetegeweun lidmaatsjap

Ein krat neet zat kint ein boetegeweun lidmaatsjap det maar 11x11 oer doert en begint óm 20.11 oer op vrijdagaovend veur de vastelaovend en det eindigt op asselegoonsdaag óm 21.11 oer.

Al gelang de aktiviteite wurd aan dit tijdelijk lid ein einmalige biejdrage gevraog van ein inkel- of meervoud van 11,11 euro.

 

Dit boetegeweun lidmaatsjap wurd allein maar verleend aan miense diej door eige leje waere veurgedrage en wier aanwezigheid door de ganse groep wurd gedrage.

                                          

                               Lidmaatsjap